• Arbeid i høyden K073

 • Bruk av personløfter KB01

 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • ISPS/havnesikring K076

 • Førstehjelp K116

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Risikovurdering og HMS-regelverk EBA001

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173